Coraz gorzej z wiaduktem

Aktualności

Stan wiaduktu na Paderewskiego jest alarmujący. Tak wynika z protokołu z przeglądu technicznego obiektu. Wskazano w nim, że „należy systematycznie min. raz w miesiącu monitorować obiekt ze względu na odpadające fragmenty betonu, które mogą zagrażać pieszym i pojazdom poruszającym się pod wiaduktem, wszystkie obluzowane fragmenty systematycznie usuwać, a odkryte zbrojenia oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie. Dla konstrukcji muru oporowego od strony m. Psary Małe należy prowadzić monitoring wychylenia ściany oporowej co najmniej 1 raz na miesiąc, dalsze postępowanie z ścianą na podstawie wyników monitoringu w przypadku dalszych przemieszczeń, należy w trybie pilnym wyłączyć z ruchu pas przylegający oraz odpowiednio zabezpieczyć konstrukcję. Wiadukt ze względu na uszkodzenia kwalifikuje się do generalnego remontu.”

W związku z tym złożyliśmy we wrzesińskim ratuszu wniosek o podjęcie działań mających na celu wyremontowanie wiaduktu. Dodatkowo zaproponowaliśmy zagospodarowanie terenów pod wiaduktem jako parking z uzupełnieniem o drogi, ciągi komunikacyjne i zieleń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *