Chcąc uzyskać poparcie społeczne danej inicjatywy, często korzystamy jako mieszkańcy z petycji

 

Chcąc uzyskać poparcie społeczne danej inicjatywy, często korzystamy jako mieszkańcy z petycji. Jest to najlepsza forma przekonania instytucji państwowych i samorządowych do swoich pomysłów. Na początku września zeszłego roku w imieniu mieszkańców Gozdowa i Nadarzyc, zbierałem podpisy w sprawie budowy chodników w tych miejscowościach. Inicjatywę wsparło 178 osób. Podobne petycje przygotowały również inne miejscowości. Najczęstszym tematem są wspomniane chodniki i drogi powiatowe. Poprzez pismo poparte podpisami trzeba próbować przekonać organy do zainteresowania się tymi tematami. Radni Powiatowi, którzy wchodzą w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznali postulaty mieszkańców za słuszne. Niestety większość inwestycji, o które prosili w petycjach mieszkańcy, nie znalazły się budżecie Powiatu Wrzesińskiego na rok 2022. Jest jednak szansa, aby znalazły się w kolejnych budżetach. Sprawa leży w gestii Starosty i Zarządu Powiatu, czy w przyszłości zostaną wygospodarowane pieniądze na ten cel. Jest to kolejny krok i próba ku temu, aby stan infrastruktury drogowej powiatu uległ zdecydowanej poprawie.

 

ARKADIUSZ SOBCZAK – członek Stowarzyszenia Projekt Września

Pierwotnie felieton został opublikowany w tygodniku „Wiadomości Wrzesińskie” oraz na portalu www.wrzesnia.info.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *