Kategoria: Przyszłość terenów potonsilowskich

Przyszłość terenów potonsilowskich

Września jednak bez olbrzymiego marketu budowlanego w centrum

Kilka miesięcy temu ukazało się obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września dla obszaru w rejonie ulicy Kolejowej we Wrześni. Projekt zakładał możliwość wybudowania na terenach potonsilowskich olbrzymiego marketu budowlanego. Jako stowarzyszenie złożyliśmy wówczas swojego uwagi i obawy, co do...
Przyszłość terenów potonsilowskich

Września może wyglądać lepiej

Pod koniec czerwca ukazało się obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Września o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września dla obszaru w rejonie ulicy Kolejowej we Wrześni. Studium zakłada wprowadzenie na terenie potonsilowskim (obok galerii Karuzela) możliwości budowania obiektów handlowych o szacowanej powierzchni użytkowej nawet do 18 560...
Przyszłość terenów potonsilowskich

Rada i burmistrz chcą marketu na terenach potonsilowskich

Pomysł zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów potonsilowskich wyszedł od burmistrza Tomasza Kałużnego. Chciałby on, aby obok galerii Karuzela powstał wielki market budowlany. Pomysł poparła większość radnych, którzy 21 czerwca br. przegłosowali odpowiednią uchwałę (tutaj) – tym samym rozpoczęła się procedura zmiany miejscowego planu. Na początku sierpnia złożyliśmy zastrzeżenia...