Linki

https://bit.ly/operacja_czysta_rzeka_w_Nadarzycach
https://bit.ly/Narzedziownia_obywatelska_w_Chociczy_Wielkiej_i_Bialezycach