W zeszłym roku w wyniku ósmej kwesty przeprowadzonej przy wrzesińskich cmentarzach w dniu Wszystkich Świętych oraz wpłat internetowych udało się zebrać kwotę 8805 zł. W zbiórkę włączyli się mieszkańcy oraz osoby z wrzesińskich organizacji: Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Unii Polityki Realnej. Łącznie kwestowało blisko 20 osób.

Dzięki zebranym pieniądzom i zaangażowaniu wielu osób w ostatnich dniach udało się wyremontować nagrobki dwóch zasłużonych osób. Pierwszy to nagrobek powstańca styczniowego Franciszka Tasiemskiego (7.09.1844 – 15.03.1934). Drugi nagrobek należy do pierwszego burmistrza Wrześni w odrodzonej Polsce – Leona Nistrawskiego (25.03.1873 – 4.01.1924).

To kolejne dwa groby, które udało się uratować. Ze środków z poprzednich zbiórek przeprowadzonych w 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 roku odnowiliśmy już łącznie dwanaście nagrobków: kaprala Stanisława Wójkiewicza, starszego sierżanta Stefana Kaczmarka, kaprala Jana Jasińskiego, chorążego Jana Dalmanowskiego, porucznika Jana Mańko, sierżanta Aleksa Złotowicza, strzelca Berezy Wasyla – wszyscy wymienieni to żołnierze wrzesińskiego 68. pułku piechoty, nagrobek Stanisława Stanisławskiego – żołnierza 9. samodzielnego batalionu łączności z Brześcia nad Bugiem, ogniomistrza Józefa Bednarowicza, nagrobek powstańca styczniowego – Jana Krzywdzińskiego, nagrobek powstańca wielkopolskiego – Stanisława Węglewskiego oraz nagrobek powstańca styczniowego Ludwika Szablikowskiego.

Razem w wyniku ośmiu miejskich kwest odnowiliśmy czternaście grobów. Dzięki temu pamięć o tych żołnierzach, powstańcach i zasłużonych osobach przetrwa kolejne lata.

Już teraz zapowiadamy, że w tym roku również będziemy kwestować (dziewiąty raz!) i remontować kolejne groby.

Poniżej można przeczytać biogramy osób, których nagrobki zostały w tym roku odremontowane.

Franciszek Tasiemski [1844-1934] – weteran powstania styczniowego. Ur. we Wrześni jako syn robotnika Łukasza i Barbary. 23 kwietnia 1863 przekroczył granicę pod Witkowem jako żołnierz formowanego we Wrześni oddziału Younga de Blankenheima. Brał udział w bitwach pod Brdowem i Pyzdrami. Był honorowym członkiem Towarzystwa Powstańców i Wojaków we Wrześni. Zmarł 15 marca 1934 i trzy dni później został pochowany na Cmentarzu Parafialnym we Wrześni. [źródło: Wrzesiński Słownik Biograficzny – biogram przygotowany przez Romana Nowaczyka (Stańczyk)]

Leon Niestrawski [1873-1924] – pierwszy burmistrz Wrześni w Polsce Odrodzonej. Ur. 25 marca w Gostyniu Wielkopolskim jako szóste z jedenaściorga dzieci mistrza garncarskiego Sylwestra i Joanny Bobkiewicz. Przed 1919 był sekretarzem miejskim w Ostrzeszowie, gdzie 19 października 1901 zawarł związek małżeński z córką właściciela ziemskiego Andrzeja Urbańskiego i Teodozji z Paneckich – Stanisławą Zofią (bez zawodu). 1 października 1919 został wybrany burmistrzem Wrześni i oficjalnie objął urząd w styczniu 1920. Był inicjatorem wielu inwestycji, głównie przebudowy i podniesienia o 1,5 metra powierzchni rynku, co wymusiło modernizację sąsiednich ulic. W tym czasie uruchomiono też łazienki rzeczne. Doprowadził do powstania zakładów górniczych Września, eksploatujących węgiel brunatny, którego wydobycia na skalę przemysłową jednak poniechano. W działalności kadrowo-organizatorskiej kierował się pragmatyzmem i troską o dobro wspólne. Przykładał wielką wagę do współpracy miejscowej społeczności z jednostką wojskową. Zmarł niespodziewanie 4 stycznia o godz. 19:00 we własnym mieszkaniu w ratuszu, czego świadkiem był radny miejski – kupiec Wacław Olek. Jako urzędową przyczynę śmierci podano kamicę żółciową i paraliż. Został pochowany 8 stycznia 1924 przy głównej alei Cmentarza Parafialnego we Wrześni, a w uroczystościach żałobnych wzięły udział tłumy wrześnian, gdyż był postacią bardzo szanowaną i lubianą. Małżeństwo nie miało własnych dzieci i wychowywało dwie przysposobione dziewczynki. Zamieszkiwały one jeszcze wraz z przybraną matką (zm. 1964 w Poznaniu) przez kilka lat we Wrześni. [źródło: Wrzesiński Słownik Biograficzny – biogram przygotowany przez Romana Nowaczyka (Stańczyk) i Mariana Torzewskiego]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *