Zaczynamy przygotowania do siódmej miejskiej kwesty

Kwesta na rzecz zabytkowych nagrobków

Stary cmentarz we Wrześni to ważne miejsce w historii Wrześni. Na nim spoczywają zasłużone dla lokalnej społeczności osoby. Można chociażby wymienić: Powstańców Styczniowych, Dzieci Wrzesińskie, Powstańców Wielkopolskich, samorządowców, działaczy społecznych czy księży. Cmentarz ma już ponad 200 lat i wiele nagrobków wymaga podjęcia pilnych prac ratunkowych tym bardziej, że czas jest nieubłagany i niebawem wiele z nich zwyczajnie zniknie.

Z tego powodu, podobnie jak w sześciu ostatnich latach, będziemy kwestować na rzecz zabytkowych nagrobków z cmentarza parafialnego we Wrześni. Będzie nas można spotkać przy obu wrzesińskich cmentarzach w dniu Wszystkich Świętych.

Do tej pory dzięki zebranym środkom (około 30 tysięcy złotych!), udało się wyremontować nagrobki Stanisława Wójkiewicza, Jana Jasińskiego, Stefana Kaczmarka, Jana Dalmanowskiego, Jana Mańko, Aleksa Złotowicza, Berezy Wasyla – żołnierzy wrzesińskiego 68. pułku piechoty, nagrobek Stanisława Stanisławskiego – żołnierza 9. samodzielnego batalionu łączności z Brześcia nad Bugiem, ogniomistrza Józefa Bednarowicza, nagrobek powstańca styczniowego – Jana Krzywdzińskiego oraz nagrobek powstańca wielkopolskiego – Stanisława Węglewskiego. Mamy nadzieję, że w tym roku kolejne nagrobki z kwatery wojskowej cmentarza parafialnego odzyskają swój dawny blask.

Jeśli chcesz pomóc w kwestowaniu, to napisz na facebook-u lub na: kontakt@projektwrzesnia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *