Kategoria: Zabytki

Zabytki

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

W listopadzie zeszłego roku Prezes Rady Ministrów ogłosił Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Założeniem programu jest możliwość ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o dofinansowanie m.in. na renowacje zabytkowych budynków – nawet do 3,5 mln zł. Każdy samorząd może złożyć maksymalnie 10 wniosków w trzech kategoriach: do 150 000 zł; do 500 000...
Zabytki

Co słychać w sprawie parku w Kawęczynie?

Park w Kawęczynie jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego. Pochodzi on z końca XIX wieku i pierwotnie wchodził w skład zespołu dworsko-parkowego z zespołem folwarcznym. W 2020 roku właściciel (Przedsiębiorstwo Rolne Gąsiorek Sp.j.) wystąpił z wnioskiem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o skreślenie parku z rejestru zabytków. Finalnie w kwietniu zeszłego roku Minister odmówił skreślenia. Pisaliśmy o tym tutaj....
Zabytki

Audyt podatków od zabytkowych nieruchomości (za 2021 rok)

Państwo coraz skuteczniej stara się dbać o dziedzictwo kulturowe, w tym o najcenniejsze zabytkowe nieruchomości, które są wpisane do rejestru zabytków. Jednym z elementów systemu ochrony i opieki nad zabytkami jest możliwość zwolnienia z płacenia podatku od zabytkowych nieruchomości, ale podkreślmy – tylko w stosunku do obiektów utrzymanych w dobrym stanie. Co roku sprawdzamy, jak wszystkie gminy powiatu...
Zabytki

Sprawa Stanisławowa na sądowych wokandach

Niedawno pisaliśmy o tym, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego działał Generalny Konserwator Zabytków, wydał decyzję utrzymującą w mocy wpis do rejestru zabytków parku i bramy parkowej w Stanisławowie. Był to efekt kilkuletnich postępowań administracyjnych, w trakcie których staraliśmy się wykazać, że zabytki te warto objąć ochroną i zachować dla przyszłych pokoleń, chociażby ze względu na...
Zabytki

Minister za ochroną parku w Stanisławowie

Przypomnijmy, że dnia 9 czerwca 2021 roku Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego parku wraz z bramą parkową w Stanisławowie [pisaliśmy o tym tutaj]. Konserwator uznał, że prezentują ona dużą wartość historyczną, artystyczną i naukową. Jak można było przewidywać właściciel (Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Gąsiorek Spójka Jawna) odwołał się od...
Zabytki

Żuraw niebawem w nowym miejscu

We Wrześni znajduje się wiele zabytków i budynków, które są związane z koleją i jej rozwojem począwszy od lat 70. XIX wieku, czyli okresu budowy linii kolejowej Gniezno – Oleśnica. Jednym z ciekawszych obiektów jest zabytkowy żuraw wodny, który znajdował się przy dworcu kolejowym we Wrześni. Dworzec kolejowy we Wrześni pochodzi z 1887 roku i znajduje...
Zabytki

Krzyż z cmentarza parafialnego wpisany do rejestru zabytków

W kwietniu 2019 roku doszło do zniszczenia krzyża z cmentarza parafialnego we Wrześni. Był to nieszczęśliwy wypadek – krzyż został strącony przez cofające auto jednej z firm kamieniarskich. W kilka dni po tym wydarzeniu Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków. Dnia 31 grudnia 2021 roku zakończono postepowanie...