Gendka, Strzykały, Śmidowicz i park

Od 2019 roku prosimy ratusz o zgodę na stworzenie parku społecznego w okolicy ulicy Gendka i Śmidowicz. Dotychczasową działkę gminną pomiędzy ulicą Spokojną a Śmidowicz Rada Miejska zgodziła się przeznaczyć działkowcom, po wcześniejszym złożeniu takiej propozycji przez burmistrza Wrześni. Jednak wielu mieszkańców nadal zwraca się z potrzebą utworzenia w tym rejonie parku lub skweru. Na szczęście jest taka możliwość.

Dzisiaj złożyliśmy w ratuszu wniosek z prośbą o zgodę na utworzenia parku na terenie działki o numerze geodezyjnym 851/7  położonej we Wrześni, w rejonie ulicy Strzykały. Wskazaliśmy, że działka ta ma powierzchnię ponad 0,8 ha, a jej właścicielem jest Gmina Września. Działka obecnie jest nieużytkiem. Dzięki temu, że teren ten jest własnością Gminy Września nie ma żadnych wydatków związanych z zakupem działki, zatem koszty ograniczają się głównie do zagospodarowania działki, które w czynie społecznym chcemy ponieść jako stowarzyszenie Projekt Września wraz z chętnymi mieszkańcami.

W związku z tym, że dla tego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, złożyliśmy również projekt uchwały o zmianie tegoż planu. Mamy nadzieję, że burmistrz i Rada Miejska pozytywnie rozpatrzą nasz wniosek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *