Kategoria: Sympozjum

Sympozjum

Wrześnica okiem naukowca i kajakarza

Września i cała najbliższa okolicą leżą w zlewni rzeki Wrześnicy. Niestety jej stan niepokoi wielu mieszkańców. Postanowiliśmy przyjrzeć się tej rzece z perspektywy naukowej i z perspektywy… kajaka. Pierwszym prelegentem zorganizowanej przez nas debaty we Wrzesińskim Ośrodku Kultury był dr Kamil Jawgiel, hydrolog i specjalista ds. miejskich powodzi błyskawicznych. Przedstawił on szczegółowe dane na temat...
Sympozjum

Jak chronić Wrześnicę?

Czasem zwyczajnie nie wiemy, jakie skarby mamy w swojej okolicy. Jednym z nich jest rzeka Wrześnica. Niestety nadal pozostaje ona niedoceniona. By zmienić podejście do naszej rzeki, warto promować fachową wiedzę na jej temat. Jak wygląda stan Wrześnicy? Czy nasza rzeka może wyschnąć i zniknąć z naszego krajobrazu? Co zrobić, aby skutecznie ją chronić?...
Sympozjum

Spotkanie o lasach Nadleśnictwa Czerniejewo

Nadleśnictwo Czerniejewo administruje lasami o powierzchni ponad 13,5 tys. ha, a granice administracyjne Nadleśnictwa obejmują obszar blisko 100 km2. Gmina Wrześni i gmina Nekla leżą w obrębie Nadleśnictwa, stąd sprawa troski o lasy i ich stan leży na sercu wielu osobom. Właśnie o tym rozmawialiśmy podczas czwartkowej debaty we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Pierwszym prelegentem był Hubert Kaczmarek...
Sympozjum

Jak dobrze urządzić las?

Dla nas – mieszkańców Wrześni, lasy czerniejewskie to niezwykłe miejsce. W nich odpoczywamy, uprawiamy sport, czy zwyczajnie obserwujemy przyrodę. Ale las to również miejsce życia dla zwierząt i roślin, które również mają do niego prawo. Jak zatem korzystać z lasu z poszanowaniem zwierząt i roślin? Co zrobić, żeby lasy Nadleśnictwa Czerniejewo przetrwały dla kolejnych pokoleń...
Sympozjum

Spotkanie o pomnikach przyrody

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ustanowiła dziesięć form ochrony przyrody. Poza ochroną gatunkową roślin, zwierząt i grzybów są to parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i pomniki przyrody. W szczególności ta ostatnia forma ochrony jest najbardziej rozpowszechniona i najczęściej...
Sympozjum

Jak poprawnie chronić przyrodę?

Postępujące zmiany klimatu wymuszają pytania o nasze podejście do przyrody i jej ochrony. Często jedyną szansą na ochronę cennych drzew oraz innych wartościowych elementów przyrody jest ustanowienie ich pomnikiem przyrody lub inną formą ochrony przyrody. Dyskusja na temat potrzeby ustanowienia nowych pomników przyrody jest niezbędna we Wrześni. Jak zatem tworzyć pomniki przyrody,...
Sympozjum

Spotkanie o gospodarce odpadami

Dobrze prowadzona gospodarka odpadami może stać się szansą dla rozwoju – między innymi o tym rozmawialiśmy podczas wczorajszej debaty we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Głównym prelegentem był Szymon Cegielski – dyrektor Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Warto wspomnieć, że Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu, potocznie zwana spalarnią odpadów, jest jedną...
Sympozjum

Co się dzieje z naszymi odpadami?

Gospodarowanie odpadami staje się coraz większym wyzwaniem dla samorządów i państwa. Zwiększający się strumień odpadów, w tym odpadów pochodzących z naszych domów, musi zostać racjonalnie zagospodarowany. Dyskusja na ten temat jest również niezbędna we Wrześni. Jak sprawić, żeby racjonalnie gospodarować odpadami? Co finalnie dzieje się z naszymi odpadami? Czy zwiększający się strumień może być szansą...
Sympozjum

O gospodarce przestrzennej i powietrzu

Jakość powietrza można poprawić wykorzystując planowanie przestrzenne – właśnie o tym rozmawialiśmy podczas wczorajszej debaty z ekspertami we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. W jej trakcie padło wiele ciekawych informacji i spostrzeżeń ze strony prelegentów oraz mieszkańców. W pierwszej kolejności mieszkańcy mogli posłuchać dr Michała Beima z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Z jego wystąpienia mogliśmy się dowiedzieć, skąd właściwie bierze...