Komunikacja publiczna i edukacja

 

W 2019 roku doszło do likwidacji większości połączeń autobusowych na terenach wiejskich powiatu wrzesińskiego, ze względu na upadłość PKS Gniezno. Konsekwencją tego było to, że wielu uczniów szkół ponadpodstawowych z miejscowości wiejskich zostało pozbawionych możliwości łatwego dojazdu do Wrześni. Temat ten zazwyczaj powraca na zebraniach wiejskich, w czasie których problem jest systematycznie zgłaszany przez rodziców. Takie tematy poruszali między innymi mieszkańcy Bierzglina, Chociczy Małej, Noskowa, Kawęczyna i Strzyżewa. Sprawą zainteresował się również Wielkopolski Kurator Oświaty i zapytał dyrektorów szkół ponadpodstawowych z Wrześni jak wygląda sytuacja. Dyrektorzy wskazali, że młodzież nie zgłaszała problemów z dojazdem do szkół. Okazuje się zatem, że problem z dojazdami do szkół bardziej trapi rodziców niż samą młodzież, która nie sygnalizowała takich spraw dyrektorom szkół ponadpodstawowych. Niemniej skoro problem jest poruszany na zebraniach wiejskich, to może warto, żeby dyrektorzy zapytali uczniów i rodziców. Brak spójnej komunikacji publicznej nie powinien prowadzić do trudności w dostępie do edukacji.

Maciej Słowiński – członek Stowarzyszenia Projekt Września

Pierwotnie felieton został opublikowany w tygodniku „Wiadomości Wrzesińskie” oraz na portalu www.wrzesnia.info.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *